Number of known 2017 Comhairle nan Eilean Siar local election candidates per post

Post Name Number of Candidates
Na Hearadh agus Ceann a Deas nan Loch 9
Beinn na Foghla agus Uibhist a Tuath 8
Steòrnabhagh a Deas 8
Barraigh, Bhatarsaigh, Eirisgeigh agus Uibhist a Deas 8
Loch a Tuath 6
An Taobh Siar agus Nis 6
Sgire an Rubha 6
Steòrnabhagh a Tuath 5
Sgir'Uige agus Ceann a Tuath nan Loch 4